Recension – Anthropology and the Cognitive Challenge

Home  >>  Blogg  >>  Recension – Anthropology and the Cognitive Challenge

Recension – Anthropology and the Cognitive Challenge

Recension – Anthropology and the Cognitive Challenge. Sist skrev jag om den lättlästa och träffsäkra boken Lean av Niklas Modig och Per Åhlström. För den som söker lite mer utmaning i sin läsning kommer här ett varmt boktips i form av Anthropology and the Cognitive Challenge (Cambridge University Press 2012) av Maurice Bloch. Antropologen Maurice Bloch föddes i Normandie i Frankrike 1939 men flyttade som ung gosse till England där han  varit verksam under stora delar av sin akademiska karriär. Bloch är professor emeritus vid en rad olika universitet, däribland London School of Economics, Free University of Amsterdam, University of California, Berkley och John Hopkins University i Baltimore. Han har under åren givit ut mer än ett dussin böcker.

I Anthropology and the Cognitive Challange för Bloch en mycket intressant diskussion om diktomin mellan naturvetenskapen och sociologins antropologi (natural science and cultural science). Här ges först en övergripande jämförande bakgrundshistoria till de båda vetenskaperna och den ständiga ovilja att förenade de två under samma tak. Bloch menar trots detta att det är två vetenskaper som beskriver samma sak, nämligen människan och vår ontologi. Riktigt intressant blir det när Block i andra halvan av boken samlar olika beskrivningar av jaget under samlingsnamnet Blob och utifrån det metaforiskt och illustrativt förklarar hur vi i vårt jag som en kon med en kärna i basen som i princip utgörs vetskapen om att vi överhuvudtaget finns till, en central del kallat den minimalistiska som representerar en något vidare självkännedom i stil “jag vet att jag fanns igår och finns idag samt en spets kallad den berättande delen som gestaltar vår förmåga att känna igen och identifiera våra egna tankar och känslor.

För att sedan ta hela resonemanget vidare, menar Bloch att den insiktsfulle dessutom kan metareflektera, vilket tolkas som att kunna reflektera över våra egna reflektioner, tankar och känslor. Det är först i med den här insikten, menar Bloch, som vi verkligen kan förstå varandra och skapa ett kvalitativt utbyte och mervärde. Det är också på den här nivån som en förståelse för de likheter de båda vetenskaperna sociologi och antropologi faktiskt har.

Jag kan varmt rekommendera de drygt 200 sidorna fyllda av intressant läsning, själv känner jag mig säker på att kommer återvända både en och två gånger för att använda boken som referens framtida författande.

Andreas Kjörling, författare, fotograf och talare
Cognoscenti AB

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA *