Det är hög tid att med kunskap, humanism och outtröttlig envishet kväva extremismen

Home  >>  Blogg  >>  Det är hög tid att med kunskap, humanism och outtröttlig envishet kväva extremismen

Det är hög tid att med kunskap, humanism och outtröttlig envishet kväva extremismen

On juli 10, 2018, Posted by , in Blogg, tags , , , , With No Comments

Vår samtid är skrämmande lik 1930-talets Europa, Högerextrema vindar blåser hårt, yttrandefrihet begränsas. Demokratiska röster skräms till tystnad med våld, hot och förföljelse. I Almedalen ställer ungdomsförbund in sin närvaro då säkerheten inte kan garanteras. Det är hög tid att ta ställning och stå upp för alla människors lika värde, för yttrandefriheten och demokratin och inte minst för humanismen.

Vi lever i en tid då det politiska klimatet är slående, tillika skrämmande, likt förra seklets trettital. Även då blåste fascismens kalla vindar med namn som Mussolini, Franco och Hitler. De är en svunnen tid och det kollektiva minnet av dem suddas ut i allt snabbare takt. I år är det är nittionio år sedan andra världskriget bröt ut i samband med att Nazityskland invaderade Polen. Den samtida författaren Eric Arthur Blair, mer känd som George Orwell, gjorde gällande att de tyska framgångarna i början av kriget begränsats om inte den brittiska aristokratin varit så främmande den lilla människan samt för samhället i stort och därmed agerat tidigare. Låt mig säga det igen; Agerat tidigare. Stått upp för demokratin och motat bort den högerextrema framfarten innan det är för sent.

“Måhända slipper vi uppleva en ny kristallnatt.”

På samma sätt som för hundra år sedan begränsas nu yttrandefriheten i Europa. I både Polen och Ungern är pressen inte längre fri. Regimkritiska röster tystas och till och med fängslas[i]. I Sverige härjar en privat aktör, utnämnd av sig själv till bild­ombudsman, på uppdrag av bland annat av högerextrema intressen. Denne driver rättsprocesser mot demokratiska och därmed olik­tän­kande kommunikatörer med hänvisning till upphovsrätten. Något som manifesterats i dyra fakturor och hot om rättsprocesser för att skrämma till tystnad[ii]. Måhända slipper vi upp­leva en ny kristallnatt med bokbål då en stor del av dokumen­terad kunskap, kultur och information numer är digital. Det betyder dock inte att denna humanistiska grund kan komma att begränsas eller till och med försvinna. Antingen genom kontrainformation, vilse­ledande propaganda eller kanske till och med rena begränsningar. Genom ett beslut i Europa­domstolen den 20:e juni upphörde internet att vara en fri källa till information. Så kallade länkskatter och uppladdningsfilter kontrollerade av privata aktörer sätter numer prägel på internet. Mattias Bjärnemalm, politiskt sakkunnig inom nätpolitik i Europaparlamentet, kom­m­en­terar förslagen[iii]:

“Att vi behöver en upphovsrättsreform i Europa för att anpassa oss till en digital tidsålder står bortom allt tvivel. Men dagens beslut går åt rakt motsatt håll. Att kräva licenser för att sprida nyheter kommer inte hjälpa till att finansiera journalistik, det kommer helt enkelt att stoppa spridandet av professionellt nyhetsmaterial och hota mindre publikationer, vilka mest av alla är beroende av att deras artiklar blir delade”

Den 15:e september är det val i Sverige, två veckor efter årsdagen av Andra världs­krigets utbrott. De högerextrema ledarna i Europas 1930-tal är sedan länge döda men nya namn har tagit deras plats. Idag heter de Salvini, Orbán och Åkesson. Reto­riken är i mångt och mycket densamma. Den bygger på rädsla, en rädsla som närs av påbud om människors olika värde. Redan nu ser vi våldsbejakande krafter patrullera med kängor, sköldar och hjälmar. De utövar hot och kränkningar mot medmänniskor på öppna gator. Paradoxalt hävdar de sin rätt till terror i den svenska grundlagens påbud om yttrandefrihet. En yttrandefrihet de refererar till för att just begränsa densamma. Extremister som söker begränsa yttranden, manifestationer och demon­strationer för värnandet om alla människors lika värde, om tolerans och mångfald. I Almedalen 2018 valde RFSL Ungdom att ställa in sin medverkan då de många kände sig otrygga, utsatta och hotade[iv]. Demonstranter i mångfaldsparen blir bestulna på sina flaggor, misshandlas och hotas. Konstinstallationer till minne av Förintelsen vandaliseras.

Det som förr ansågs som extremt är idag närmast slentrian och betraktas av i allt större utsträckning som rumsrent.”

Vi får under inga som helst omständigheter blunda för den grava förskjutning av normer som gjorts under 2000-talet både i Sverige och i Världen. Det som förr ansågs som extremt är idag närmast slentrian och betraktas av i allt större utsträckning som rumsrent. I USA twittrar president Donald Trump, ofta kallad världens mäktigaste ledare, tweets som avhumaniserar människor genom att likna dem vid råttor, kackerlackor och andra oönskade djurarter nära för­knippade med skada. Genom att likna invandring vid infestation[v]närs bilden av ett behov av bekämpning och utrotning. Tankarna går osökt till Europas järnvägar som redan under Första Världskriget användes för att transporter kurder till koncentration­s­läger[vi]. Det system som sedan av Adolf Eichmann på uppdrag av Hitlers Nazityskland utveck­lades till Förintelsen och historiens värsta folkmord. Något som i vår samtid förnekas av höger­extrem propaganda.

Jag vill inte tro att vi någonsin behöver uppleva ett tredje världskrig. Jag vill inte heller tro att Sverige någonsin blir en totalitär stat. Än mindre vill jag tro att fascismens framfart är sann. Tyvärr är den det, tyvärr utesluter jag inte att om vi inte agerar nu riskerar vi vår demo­krati och med den rätten till ett värdigt liv för alla. Om vi någonsin drabbas av ett tredje världskrig tror jag inte att det kommer stå mellan nationer, utan mellan ideologier. En dödlig konflikt där kunskap, information och tankar är lika förbjudna som i den dystopiska romanen 1984. En dystopi vi alla har ett ansvar att låta förbli fiktion.

Minns ni Killinggängets sketch på Grand Hôtel om Tant Råbiff i slutet av 1990-talet? Då var det på skoj, nu är det på allvar. Men det är fortfarande citat ”jävligt enkelt”. Det är de dumma och de snälla. Nu är det är hög tid att kliva av badbryggan, sätta ner gaffeln i sill­pota­tisen och runda den röda stugans vita knut. Det är hög tid att med kunskap, humanism och outtröttlig envishet kväva extremismen och stå upp för människors lika värde. Det är val i höst men kampen för demokrati har pågått länge. Om du inte är del av lösningen, är du en del av problemet. Det går inte att tyst titta på. Därför räknar jag med just dig, idag, i morgon och för alltid. Det är inte för folket i tiden, det är för humanismen i världen!

Andreas Kjörling, författare & talare

 

[i]https://www.svt.se/kultur/medier/polsk-journalist-riskerar-tre-ars-fangelse-for-forolampning-av-nationen(2018-07-09)
[ii]http://www.lindqvist.com/bildombudsmannen-sverigedemokraterna/(Hämtad 2018-07-09)
[iii]http://www.mynewsdesk.com/se/pressreleases/ett-historiskt-daaligt-beslut-foer-det-fria-internet-2550629 (Hämtad 2018-07-09
[iv]https://www.svt.se/kultur/rfsl-ungdom-staller-in-i-almedalen-efter-nmr-s-nya-polistillstand
[v]https://edition.cnn.com/2018/07/03/politics/trump-ms13-illegal-immigration-rhetoric/index.html(Hämtad 2018-07-09)
[vi]Fisk, Robert. 2005. Det stora kriget för mänskligheten – Kampen om Mellanöstern. Stockholm: Nordstedts

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA *