Recension – Den professionella processkonsulten

Home  >>  Blogg  >>  Recension – Den professionella processkonsulten

Recension – Den professionella processkonsulten

Den professionella processkonsulten (Studentlitteratur 2013) skriven av de danska konsulterna Kristian Dahl och Andreas Granhof Juhl  riktar sig främst till yrkesverksamma konsulter men kan med fördel läsas även av chefer, ledare med eller utan HR-funktion.

De båda författarna ger läsaren ett både psykologiskt och filosofiskt perspektiv vilket gör boken mycket användbar som referensverktyg inför exempelvis ett konsultuppdrag.

Författarna illustrerar det konsultativa rummet, ett fiktivt rum där olika utgångspunkter ryms, genom parametrarna tidsavgränsning, konsultposition och systemavgränsning.

Beroende på kundens behov och konsultens uppgift redovisas utifrån “det konsultativa rummet” sex olika angreppsmetoder och ställningstaganden. Dessa är; OD-positionen, Den strategiska positionen, Den systemiska positionen, Den värdesättande positionen, Den lösningsorienterade positionen och sist men inte minst den Narrativa positionen där intryck från både Foucault och Derrida tas.

Mest intressant är hur författarna tydligt belyser det komplexa i konsultationens utmaning. Det finns inga garantier för att konsultationen lyckas, däremot är säkert att varje kontakt mellan organisationen och konsulten kommer att påverka både förhållandet mellan de två instanserna och inte minst organisationen. Därför är det även tänkvärt att du som köper in konsulttjänster har stor glädje av att läsa boken då det ger grund till vad som faktiskt kan förväntas.

Trots ett utförligt språk och väl valda formuleringar är det inte alltid lättläst, kanske beroende på översättningen, kanske beroende på författarna ordval. Jag vill ändå rekommendera den med sina närmare 400 sidor till den intresserade läsaren som kommit en bit på vägen i sitt sökande av kunskap. Den är utmärkt att läsa som uppföljning till exempelvis Dan Zahavis Self and Other eller möjligen Psykologi i organisation och ledning av Astrid Kaufmann och Geir Kaufmann.

Andreas Kjörling, författare & talare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA *