Recension – Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Home  >>  Blogg  >>  Recension – Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Recension – Jämställdhet i verksamhetsutveckling

Recension – Jämställdhet i verksamhetsutveckling. Få saker är så viktiga och så aktuella som jämställdhet. Att en arbetsplats ska vara jämställd är nog de flesta överens om, hur det ska uppnås är däremot föremål för mycket diskussion då det är svårare och kräver mer arbete än vad första anblicken vill ge sken av.

I boken Jämställdhet i verksamhetsutveckling (Studentlitteratur 2012) redogörs för ett omfattande jämtälldhetsarbete i offentlig sektor. Boken är en antologi skriven av fjorton forskare (Kristina Lindholm, Red.) som redogör för de många perspektiv och utmaningar som förvandlingen mot en jämställd verksamhet medför. Här talas bland annat om förändringsarbete uppifrån och ner, respektive nerifrån och upp i organisationen. Jämställd medborgarservice, jämställdhet i budget och makt, motstånd och jämställdhetsarbete är några av de tretton intressanta kapitel fördelade på drygt 250 sidor som läsaren kan vänta sig.

Boken är dock ingalunda en manual för hur ett jämställdhetsarbete ska gå till, utan snarare en omfattande rapport på ett redan genomfört jämställdhetsarbete. Det betyder att antologin inte är mindre intressant men dock att det inte räcker med att läsa endast denna bok för en både bred och djup förståelse.

Andreas Kjörling, författare & talare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA *