Recension – Modern personlighetspsykologi

Home  >>  Blogg  >>  Recension – Modern personlighetspsykologi

Recension – Modern personlighetspsykologi

Recension – Modern personlighetspsykologi. Den nyligen utgivna antologin Modern personlighetspsykologi (Studentlitteratur 2017) redigerad av Henrik Høgh-Olesen, Thomas Dalsgaard och Finn Skårderud är en underbar samling väl förklarande essäer som samtliga behandlar olika delar av det komplexa ämnet personlighetspsykolgi. Glöm kiosklitteraturen som hävdar att vi människor kan beskrivas med en rudimentär färglåda! Är det något du ska läsa så välj för allt i världen istället något som är forskningsbaserat och kvalitativt.

Samtliga författare till Modern Personlighetspsykologi är professorer, psykologer och fil dr. med flera års (läs decenniers( erfarenhet i sina fakulteter vilket ger essäerna både trovärdighet och läsarvärde.

I antologin Modern personlighetspsykolgi tar de nio författarna (inklusive de tre redaktörerna) med oss på lärorik läsning utifrån forskning blandat med egna reflektioner och empiri. Här behandlas inledningsvis personligheten och olika analysmetoder. Därefter lotsas läsaren vidare mot integrativt perspektiv, det vill säga hur vi människor fungerar med varandra. I denna första del ges också en introduktion till de följande tre delarna av personligheten; Den besittande sidan, Den görande sidan och Den skapande sidan. De tre delarna utgör både kärnan och ramen för hela antologin som intuitivt och  pedagogiskt genom närmare femhundra sidor förklarar både vardagliga fenomen och mer komplexa situationer utifrån den senaste forskningen.

Boken är har danskt band (mjuka pärmar), en angenäm och luftig layout på bra papper vilket gör läsarupplevelsen mycket trevlig. Jag läste den under någon veckas tid med stor behållning och kommer ofta att återvända till den för att dels få begrepp förklarade och dels friska upp minnet om olika teorier, forskare och författare i ämnet. Antologin Modern personlighetspsykologi rekommenderas varmt!

Andreas Kjörling, författare & talare

 

 

 

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA *