Recension – Sociala relationer i arbetslivet

Home  >>  Blogg  >>  Recension – Sociala relationer i arbetslivet

Recension – Sociala relationer i arbetslivet

Recension – Sociala relationer i arbetslivet. Är du intresserad av att bättre förstå din och andras arbetsplatser, de människor som verkar och arbetar där och inte minst relationerna dem emellan är antologin Sociala relationer i arbetslivet av Annika Härenstam och Eva Bejerot (red.)(Gleerups 2010) varmt att rekommendera. Här redogör inte mindre än fjorton forskare, professorer och fil. dr. för olika konstellationer i yrkeslivet. Här ges först en övergripande redogörelse för de mönster av sociala relationer som finns i arbetslivet.

Därefter ges läsaren riklig tillika forskningsbaserad information om hur dessa relationsmönster förhåller sig ur bland annat kundperspektiv, genusperspektiv, kreativt perspektiv och mycket därtill. I bokens slut står också att läsa om relationer mellan chef och medarbetare, förtroende och ansvar samt hur fungerande organisationer interagerar med varandra.

Annika Härenstam är professor i arbetsvetenskap och en ledande auktoritet i ämnet. Hon är ofta citerad och refererad till i akademiska publikationer. Eva Bejerot är docent vid psykologiska institutionen, Stockholms Universitet och har även hon ett namn att lägga på minnet.

Trots att boken nu har några år på nacken utgör den fortfaran intressant läsning och rekommenderas varmt.

Andreas Kjörling, författare & talare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA *