Recension – Digitalisering och Styrning

I antologin Digitalisering och styrning (Studentlitteratur 2018) delar 22 docenter och lektorer med sig av sina kunskaper i var sitt kapitel kring digitaliseringens roll i styrningen av en organisation, företrädelsevis företag. Här ger värdefulla kunskaper från allt kring implementering av it-styrsystem, kommunikation, sociala medier till digitala plattformar och mycket mer….

Recension – Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age

On januari 18, 2018, Posted by , in Blogg, Boktips, tags , , , , With No Comments

Recension – Networks of Outrage and Hope. Social Movements in the Internet Age. Är du intresserad av hur folkrörelser skapas i den digitala samtiden med hjälp av sociala medier är Networks of Outrage and Hope (Polity 2015) boken för dig. Professor Manuell Castells tar oss med till bland annat Tunisien,…