Cognoscenti Open Office

Home  >>  Cognoscenti Open Office

Andreas Kjörling – Din kurator på jobbet.

Cognoscenti Open Office. De senaste tjugo åren har en HR-tranSformation förändrat de flesta organisationer. En stor del av HR sköts nu av en centraliserad HR-avdelning medan mer dagliga frågor är tilldelade linjechefen. Även om tanken är god är det inte alltid teorin fungerar när den möter praktiken.

Att ta in en konsult är ett stort steg för ett företag. Dels medför det en omfattande kostnad, dels sänder det signaler till de anställda om att något antingen inte är som det ska eller att en förändring är stundande.

Den anställde å andra sidan, som känner att arbetsbelastningen är fel, att klimatet inte är vad det borde eller bara har några allmänna funderingar, kanske inte vill vända sig till sin närmsta chef.

“Man vill ju inte gärna säga att man inte pallar tempot när det är löneförhandling nästa månad.”

Det är här Cognoscenti Open Office behövs. Cognoscenti Open Office är en prenumerationstjänst för företag. En eller flera dagar i månaden finns Cognoscentis Andreas Kjörling tillgänglig med, antingen i företages lokaler eller på Kråkberget i Stockholm. Till Andreas kan de anställda vända sig med alla frågor som rör HR, Arbetsrätt och karriär. Dörren står öppen för alla medarbetare. Cognoscenti samarbetar även med Jaquline Gyllenberg på Perfect Enough som erbjuder individuell coaching.

Den prenumererande arbetsgivaren får varje månad återkoppling med information om hur företaget mår. Återkopplingen ges enligt SBAR-modellen:

S: Situation
B: Bakgrund
A: Analys
R: Rekommendation

Alla anställda är naturligtvis anonyma. Tänk på det som ungdomens skolkurator men nu på jobbet istället. Någon som lyssnar när man behöver prata.

Cognoscneti Open Office är ett viktigt verktyg för att skapa hälsa, hållbarhet och framgång i företaget. Skriv till info@cognoscenti.se eller ring till 0709464350 för mer information och offert.

Andreas Kjörling, CEO Cognoscenti AB

Kråkberget i Vita bergen. Välkommen in på en kopp kaffe!