Du måste hejda dig

Home  >>  Blogg  >>  Du måste hejda dig

Du måste hejda dig

Arbetsmiljöverket släppte nyligen en forskarantologi om de utmaningar som ett gränslöst arbetsliv medför. I en närmare hundra sidor lång rapport delar sex forskare och professorer med sig av sina kunskaper inom bland annat ekonomi, neuroforskning, arbets- och organisationspsykologi, sömnforskning, IT och sociologi. 

I vårt moderna samhälle går det snabbt att växla mellan jobb och privatliv vilket givit upphov till begreppet gränslöst arbete. Det i jämförelse med det traditionella fabriksarbetet där tiderna för arbetet är både väl definierade och kontrollerade.

Bland annat har användningen av sociala medier suddat ut gränserna mellan den privata och arbetsrelaterade sfären då samma verktyg används i form av t ex twitter, facebook och linkedin. Närmare hälften av alla arbetstillfällen i Sverige är numer låg eller oreglerade i bemärkelsen att styrningen av dem är indirekt och förutsätter att den anställde själv kontrollerar sitt arbete.

Skiftet från extern till intern reglering av arbetstider sätter större krav på alla som jobbar att värna sin egen hälsa. Det finns dock flera studier som visar att flexibla jobb gör att vi arbetar mer. Anställda med flexibla arbeten säger sig ha mer att göra och löpa större risk att inte hinna med. Här är det viktigt att som anställd säga till när arbetsbördan blir för stor och tiden inte räcker. Naturligtvis sätter det också högre krav på ledningen att dels föregå som gott exempel och dels att hjälpa medarbetare att prioritera, fördela arbete och avlasta.

I antologin står också att läsa om den kognitiva ergonomin som beror av arbetsmiljön i form av kontorsutformning som påverkar ljud, ljus och luft men minst lika viktigt hur många gånger den anställde blir störd i sitt arbete av kollegor. Värdet av de psykosociala förhållande lyfts fram som minst lika viktiga som de fysiska faktorerna i kontorsmiljön.

Sammanfattningsvis kan sägas att det flexibla arbetet medför många möjligheter men också många risker. Forskning visar att många människor allt för ofta säger ja till arbete de egentligen inte hinner med. Ett beteende som kan vara kopplat till självkänsla, självförtroende och upplevda prestationskrav. Mitt budskap till dig läsare och dina kollegor är därför: Du måste hejda dig! Tro på dig själv och ta inte på dig mer arbete än varken vad du hinner med eller vad du faktiskt får betalt för!

Läs rapporten i sin helhet HÄR. Vill du lära dig mer om att hitta balansen mellan jobb och privatliv? Boka en föreläsning via info@cognoscenti.se.

Andreas Kjörling, författare & talare

Lämna ett svar

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA *