Springsteen och det etiska ledarskapet 3/3

Home  >>  Blogg  >>  Springsteen och det etiska ledarskapet 3/3

Springsteen och det etiska ledarskapet 3/3

On september 5, 2018, Posted by , in Blogg, With No Comments

Som ett andra led i den, under 2018, av Högskolan i Gävle givna sommarkursen i etik och ledar­­skap ges följande frågeställning:

”Lyft fram tre konstruktiva sätt att utöva ledarskap. Visa med exempel från litteratur (kurslitteratur och annan litteratur) från media (TV, tidningar o.s.v.) eller egen erfarenhet hur ett sådant ledarskap ser ut. Uppgiften bör vara relaterad till de etiska teorier och de ledarskapsstrategier som har diskuterats under kursens gång.”

Här följer del tre:

Slutledning och vidare diskussion
Sedan jag själv upptäckte Springsteens storhet för mer än tjugo år sedan har jag haft nöjet att uppleva mer än ett dussin konserter i både Stockholm och Göteborg, vilket givit mig en god insikt i ledarskapet på scenen. Under min tid som anställd vid Grand Hôtel i Stockholm hade jag dessutom även förmånen att ha bland andra fru Springsteen (Patti Scialfa) och trum­slagare Max Weinberg som gäster. Deras mycket ödmjuka och öppenhjärtiga sätt att vara vittnar om kultur där människors lika värde är ett fundament.

Inget ledarskap är utan konflikter, så inte heller Springsteens. Medlemmar i bandet har brutit upp för att göra egen karriär under flera års tid för att sedan i vissa fall återvända. I sin själv­biografi anklagar Springsteen (2016) sig själv och sitt ledarskap för parhästen Steve van Zandts beslut att lämna bandet under 1980-talet. Det har sagts att konflikter är priset man får betala för engagerade medarbetare (Bejerot et. al. 2010) och det är nog sant, ty engagerade är de. Nyss nämnde Zandt återvände sedermera till bandet i samband med en återförening 1999 (Under delar av 1990-talet turnerade Springsteen utan sitt E-Street Band.) och har sedan dess stått sida vid sida med The Boss. Jag tror att människorna som påverkats och påverkas av Springsteens ledarskap närt sin intrinsiska motivation (Deci et. al. 2017). Det innebär att de till fullo anammat ledarskapets visioner och gjort dem till sina egna och därmed är med och skapar den kultur som genomsyrar hela verksamheten.

Konsert med Bruce Springsteen på Ullevi 2016

Vi som publik och lyssnare kan därför skörda frukten av det positiva, etiska ledarskapet där altruism och utilitarism kombineras till förmån för medmänniskors bästa genom empati och känsla av samhörighet. En etik som sätter sin prägel i det lilla (familjen), i det nära (bandet) och i det stora (opinionen). Musikjournalisten Jon Landau (The Guardian 2011) skrev om Bruce Springsteen under tidigt 1970-tal:

“I saw rock and roll future, and it’s name is Bruce Springsteen.”

Idag, närmare femtio år senare, vet vi att profetian var sann. Springsteen har förvaltat arvet efter Elvis som kungen, eller snarare bossen, av rock and roll. En väsentlig skillnad mellan de två som i sammanhanget absolut bör nämnas är att Springsteen, till skillnad från Elvis, aldrig nyttjat droger, aldrig varit i klammer med lagen och heller aldrig förekommit i någon skandal utan alltid utgjort ett föredöme som närmast borde kallas helylle. Jag vill därför avsluta med att para­frasera Jon Landau och säga: I saw leadership future, and it’s name is Bruce Springsteen.

Andreas Kjörling, författare & inbiten springsteenfan

Referenser
Arendt, Hannah. 1998. The Human Condition – Second Edition. Chicago: Chicago University Press.
Bejerot, Eva. Härenstam, Annika (Red.).2010. Sociala relationer i arbetslivet. Lund: Gleerups
Bibelkommissionen.2012. Bibeln.Stockholm: Libris Förlag.
Bloch, Maurice. 2012. Anthropology and the Cognitive Challange. Cambridge: Cambridge Press.
Busche, R. Gervaise.2010. Clear Leadership. London: Davies-Black.
Deci, L. Edward, Ryan, M. Richard.2017.Selfdetermination Theory – Basic Psychological Needs in Motivation, Development and Wellness.New York: Guilford Publications.
Derrida, Jacques, Johnson Barbara (Övers.). 1981. Dissemination. London: Bloomsbury.
Falkenström, Erica. von Knorring, Mia. Sandahl, Christer.2017. Chef med känsla och förnuft. Stockholm: Natur & Kultur.
Fromm, Erich. 1969. Escape from Freedom.New York: Holt Paperbacks.
Fromm, Erich. 2006. The Art of Loving.New York: Harper Perennial
G.P. 2016. http://www.gp.se/kultur/springsteen-tar-strid-för-hbtq-personer-1.185034(Hämtad 2018-08-09)
Kjörling, Andreas. 2018. Uppgift 1 – Etik & ledarskap 115 hp. Gävle: Högskolan i Gävle.
Kaufmann, Astrid. Kaufmann, Geir.2016. Psykologi i organisation och ledning. Lund: Studentlitteratur.
Kovic, Ron.2016. Born Fourth of July.New York: Akashic Books, US.
Mautner, Thomas. 2005. Dictionary of Philosophy, Second Edition. London: Penguin Books Ltd.
N.Y. Times. 1999. https://www.nytimes.com/1999/02/05/nyregion/officers-in-bronx-fire-41-shots-and-an-unarmed-man-is-killed.html (Hämtad 2018-08-09)
Nietzsche, Friedrich, R. J. Hollingdale, R. Hollingdale (Övers.). 2003. Beyond Good and Evil. London: Penguin Books Ltd.
Nietzsche, Friedrich, R. J. Hollingdale, R. Hollingdale (Övers.). 1961. Thus Spoke Zarathustra. London: Penguin Books Ltd.
Rolling Stone.2013. https://www.rollingstone.com/music/music-news/how-amnesty-international-rocked-the-world-the-inside-story-61682/(Hämtad 2018-08-08)
Singer, Peter.1993. How Are We to Live? New York: Prometheus Books.
Schoppenhauer, Arthur, Johannes Gabrielsson (Övers.). 2014. De båda grundproblemen i etiken. Göteborg: Daidalos Förlag.
Sokol, Jan. 2016. Ethics, Life and Institutions –  An Attempt at Practical Philosophy. Prag: Karolinum Press.
Springsteen, Bruce.1973. Greetings from Asbury Park. New York: Columbia Records.
Springsteen, Bruce. 1978. Darkness on the Edge of Town. New York: Columbia Records.
Springsteen, Bruce.1984. Born in the USA. New York: Columbia Records
Springsteen, Bruce.2002. The Rising. New York: Columbia Records.
Springsteen, Bruce.2016. Born to Run. London: Simon & Schuster.
The Guardian. 2011. https://www.theguardian.com/music/2011/jun/12/bruce-springsteen-gig-review(Hämtad 2018-08-09)
Youtube. 2013. https://www.youtube.com/watch?v=L-Ds-FXGGQg
Zahavi, Dan. 2014. Self & Other – Exploring Subjectivity, Empathy a nd Shame. Oxford: Oxford University Press.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *

CAPTCHA *